Vision

Om vi kan sänka kostnaderna för en kund, då har vi gjort vad som
förväntas av oss i branschen. Om vi dessutom höjer prestandan,
effektiviteten och kvalitén, då har vi gjort vad kunden ska förvänta sig av HSI